ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΞΑΝΘΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  • Κύριος Έργου: Freenergy
  • Είδος Εγκατάστασης: ΦΒ
  • Περιοχή Εγκατάστασης: Ξάνθη
  • Συνολική Ισχύς: 500 KW
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, και επίβλεψη ΦΒ συστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης.

  • Μελέτη

    Σύνταξη του συνόλου των μελετών (χωματουργικά, χωροθέτηση, Χ.Τ, Μ.Τ, DC, AC, γείωση & αντικεραυνική προστασία, σύστημα ασφαλείας κλπ).

  • Επίβλεψη Κατασκευής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ