ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  • Κύριος Έργου: Αμπελώνας Ενεργειακή
  • Είδος Εγκατάστασης: ΦΒ
  • Περιοχή Εγκατάστασης: Καρδίτσα
  • Συνολική Ισχύς: 2 x 1MW
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, και επίβλεψη ΦΒ συστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

  • Μελέτη

    Σύνταξη του συνόλου των μελετών (χωματουργικά, χωροθέτηση, Χ.Τ, Μ.Τ, DC, AC, γείωση & αντικεραυνική προστασία, σύστημα ασφαλείας κλπ).

  • Επίβλεψη Κατασκευής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ