ΙΤΕ - BEMS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 • Κύριος Έργου: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Είδος Εγκατάστασης: Energy Management (BEMS)
 • Περιοχή Εγκατάστασης: Ηράκλειο Κρήτης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια, εγκατάστασης και παραμετροποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) το οποίο αποτελείται από 60 μετρητές ενέργειας (1Φ & 3Φ), 4 ενεργειακούς servers και software οπτικοποίησης. Οι μετρητές εγκαταστάθηκαν στους κεντρικούς πίνακες του κτιριακού συγκροτήματος παρακολουθώντας σημαντικά ηλεκτρικά φορτία. Το σύνολο των μετρητών οπτικοποιήθηκε σε πλατφόρμα μέσω της οποίας η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να παρακολουθεί, να καταγράφει να επεξεργάζεται και να εκδίδει τα απαραίτητα reports για το σύνολο των πληροφοριών της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 • 60 Μετρητές Ενέργειας Carlo Gavazzi)

  Προμήθεια, Πινακοποίηση, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση 60 μετρητών ενέργειας.

 • Μ/Σ Εντασης

  Προμήθεια & Εγκατάσταση Μ/Σ εντάσεως

 • 4 Ενεργειακοί Server

  Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση 4 ενεργειακών servers για την οπτικοποίηση του συστήματος

 • Software

  Παραμετροποίηση Software για την συνολική οπτικοποίηση του συστήματος για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την επεξεργασία του συνόλου της εγκατάστασης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ