ΓΡΑΦΕΙΑ ENERCON

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 • Κύριος Έργου: Enercon Hellas
 • Είδος Εγκατάστασης: Η/Μ
 • Περιοχή Εγκατάστασης: Χαλάνδρι, Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη Η/Μ συστημάτων σε κτίριο 1.100 τ.μ. Η μελέτη καθώς και η τελική εγκατάσταση έγινε με γνώμονα την βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία του κτιρίου συνδυάζοντας τεχνολογίες αιχμής.

 • Ηλεκτρολογικά

  Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις μία σύγχρονης εγκατάστασης γραφειακών χώρων. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ευελιξία σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης ή αλλαγής αναδιαμόρφωσης των χώρων.

 • Φωτισμός

  Σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης η οποία έχεις ως σκοπό την κάλυψη όλων των χώρων, βάση των σχετικών κανονισμών, αλλά ταυτόχρονα και την εξοικονόμηση ενέργειας με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

 • Κλιματισμός / Αερισμός

  Εγκατάσταση συστήματος VRV με ανεξάρτητο έλεγχο ανά χώρο.

 • Πυρόσβεση

  Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς) και εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού στους χώρους στάθμευσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ