ΔΗΜΟΚΡΗΤΟΣ - BMS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 • Κύριος Έργου: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Είδος Εγκατάστασης: BMS
 • Περιοχή Εγκατάστασης: Αγία Παρασκεύη, Αττική
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος BMS σε έξι (6) λεβητοστάσια του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού (αισθητήρια, βάνες, ελεγκτές κλπ) επιτεύχθηκε η λειτουργία των λεβητοστασίων με καιρική αντιστάθμιση κάνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

 • αλλαγη υδραυλικής εγκατάστασης

  Πραγματοποιήθηκαν διορθωτικές εργασίες στην υδραυλική εγκατάσταση του κάθε λεβητοστασίου έτσι ώστε να είναι δυνατή τεχνικά η λειτουργία του συστήματος καιρικής αντιστάθμισης.

 • Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος BMS

  Το σύνολο του εξοπλισμού (αισθητήρια, ελεγκτές, πίνακες, χειριστήρια κλπ) είναι της εταιρείας Siemens.

 • Παραμετροποίηση Συστήματος

  Έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο σύστημα με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του. Έτσι επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός απόδοσης του συστήματος σε συνδυασμό με την θερμική άνεση σε κάθε χώρο και την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ