ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΒΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  • Κύριος Έργου: GVS
  • Είδος Εγκατάστασης: ΦΒ
  • Περιοχή Εγκατάστασης: Καρδίτσα
  • Συνολική Ισχύς: 500 KW
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή ΦΒ συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

  • Μελέτη

    Σύνταξη του συνόλου των μελετών (χωματουργικά, χωροθέτηση, Χ.Τ, Μ.Τ, DC, AC, γείωση & αντικεραυνική προστασία, σύστημα ασφαλείας κλπ).

  • Προμήθεια & Κατασκευή

    Επιλέχθηκε εξοπλισμός επώνυμων εταιρειών (Huawei, QCells) για την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ