ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

Αιολικά / Φωτοβολταϊκά / Υδροηλεκτρικά

 • Μελέτη / Αδειοδότηση
 • Κατασκευή (EPC)
 • Περιοδική και Έκτακτη Συντήρηση

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

 • Γραμμές Μ.Τ. & Υ.Τ.
 • Εμφύσηση Οπτικών Ινών
 • Εντοπισμός & Αποκατάσταση Βλαβών

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

 • Βιομηχανικές & Εμπορικές Εγκαταστάσεις
 • Δομημένη Καλωδίωση
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

 • Μελέτη
 • Κατασκευή
 • Περιοδική και Έκτακτη Συντήρηση

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

 • Κτιριακοί Αυτοματισμοί (BMS)
 • Οικιακοί Αυτοματισμοί (ΚΝΧ, ασύρματα συστήματα κ.α)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠE

 • Συστήματα Μέτρησης & Καταγραφής (BEMS - Scada)
 • Μελέτες Εξοικονόμησης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
 • ΦΟΡΤΗΓΑ / ΟΧΗΜΑΤΑ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

FARADAY διαθέτει υλικοτεχνικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος ανταποκρίνεται στο σύνολο των σύγχρονων εφαρμογών.

Ο στόλος οχημάτων της FARADAY αποτελείται από ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα και εξοπλισμό ειδικών προδιαγραφών για έργα υπόγειων και μη δικτύων, καθώς και από οχήματα για την εξυπηρέτηση των συνεργείων και του προσωπικού.

 

Ειδικότερα, για τις εφαρμογές υπόγειων δικτύων η εταιρεία διαθέτει ειδικό εξοπλισμό ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών.